Skip to main content
District

Videos

White text on black background, Mrs. Weimar's Kindergarten

Kindness Video From Mrs.Weimar's class

 

Photo of a teacher holding a sign that says We, from the video A Message from Your Tiger TeachersA Message from Your Tiger Teachers


 

Title screen of the video, Stay home, Don't Go Out in ArmenianStay home, Don't Go Out Video
A poem in Armenian about staying home during 2020 pandemic. Written by Edward Harutunians. Illustrated and animated by 6th grader Mane Boghozian and Teni Haroutunians.

 

Photo of a student dancing in a living roomFLAG Students Performing in Commemoration of the Armenian Genocide
What an amazing performance by our FLAG Armenian Dual Immersion program 3rd graders Sofi, Ruzanna and Kevin! Our students rock! They dedicated this song to the 1.5 million martyrs of the Armenian Genocide! ! It is only the third week that they have shifted to remote online learning, but as you see regardless of circumstances the learning goes on!

 

Photo of a speaker giving a presentation on the Armenian Autism Outreach ProgramArmenian Autism Outreach Program
“Armenian Autism Outreach Project” - ի ներկայացուցիչ Թալին Խաչադուրյանը այցելեց Գլենդելի Թոմաս Ջեֆֆերսոնի անվան տարրական դպրոց, որպեսզի աշակերտների հետ ավելի մանրամասն խոսի աուտիզմի մասին, ներկայացնի դրա էությունը, ինչպես նաև քաջալերի աշակերտությանը՝ ճիշտ և մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերելու աուտիզմ ունեցող երեխաների հանդեպ։ Տիկին Թալինը շեշտեց նրանց հետ ընկերակցման, ընգրկման և նրանց՝ շրջապատի մեջ հանգիստ զգալու կարևորությունը։ Դպրոցի աշակերտները սիրով և հետաքրքրությամբ լսեցին տիկին Թալինի խոսքը, ինչպես նաև առաջադրեցին մի շարք հարցեր։ 

January 17, 2020

 

Ms. Grigoryan and Ms. Matossian show students how to make ghapamaMrs. Alexan makes Ghapama with 3rd Grade FLAG students

Jefferson's principal visits Ms. Grigoryan and Ms. Matossian's 3rd Grade FLAG classes to make an Armenian fall dish.

 

Dr. Ilin Magran, Assistant Director of Child Welfare and Attendance, talks about the correlation of student attendance and academic achievement at Jefferson Elementary.Attendance Matters 2019
Dr. Ilin Magran, Assistant Director of Child Welfare and Attendance, talks about the correlation of student attendance and academic achievement at Jefferson Elementary.

 

Photo of a presentation of a slide titled ELA Changes from 2017-18 to 2018-19CAASPP 2019 Results
Dr. Stepan Mekhitarian, Coordinator of Assessment and Accountability, talks about Jefferson Elementary's performance on the California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP).  We have a lot to celebrate this year!

 

Photo of a TK class singing outsiteTK September Spirit Ceremony Performance
Ms. Sanbar and Ms. Bedikian's TK class is singing and dancing along to a song called "Rise and Shine".

Video by Maya Garabidian